Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 28 juli 2020
Bedankt dat u ervoor kiest lid te worden van onze gemeenschap bij Gatemaster Ltd (“bedrijf”, “wij”, “ons”, of “onze”). We zetten ons in om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Neem contact op met ons via sales@gatemasterlocks.com als u vragen of zorgen hebt over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u onze website https://www.gatemasterlocks.com bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. We nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring beschrijven we ons privacybeleid. We proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke gegevens wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot die gegevens. We hopen dat u de tijd neemt om dit aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er bepalingen in dit privacybeleid staan waar u niet mee akkoord gaat, verzoeken wij u onze Sites en onze diensten niet langer te gebruiken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die via onze website wordt verzameld (zoals https://www.gatemasterlocks.com), en/of eventuele aanverwante diensten, verkoop, marketing of evenementen (in dit privacybeleid noemen we ze gezamenlijk de “Sites”).

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Op die manier kunt u weloverwogen beslissingen nemen over het delen van uw persoonlijke gegevens met ons.

1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Informatie die automatisch wordt verzameld

In het kort: sommige informatie – zoals IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Sites bezoekt

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Sites bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Sites gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig voor de beveiliging en de werking van onze Sites en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

Uit andere bronnen verzamelde informatie

In het kort: we kunnen beperkte gegevens verzamelen uit openbare databanken, via marketingpartners en andere externe bronnen.

We kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databanken, gezamenlijke marketingpartners en andere derden. Voorbeelden van informatie die wij uit andere bronnen ontvangen, zijn: profielinformatie van sociale media, marketingleads en zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links).

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: we verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

We gebruiken persoonsgegevens die via onze Sites worden verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen (“Bedrijfsdoeleinden”), om een contract met u aan te gaan of uit te voeren (“Contractueel”), met uw toestemming (“Toestemming”), en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (“Wettelijke Redenen”). We vermelden naast elk hieronder vermeld doel de specifieke verwerkingsgronden waarop wij ons beroepen.

We gebruiken om de volgende redenen de informatie die wij verzamelen of ontvangen:

 • Om onze Sites te beschermen. We kunnen uw gegevens gebruiken als onderdeel van onze inspanningen om onze Sites veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld om fraude te beheersen en te voorkomen).
 • Om onze algemene voorwaarden en ons beleid af te dwingen.
 • Om op juridische verzoeken te reageren en schade te voorkomen. Als we een dagvaarding of een ander juridisch verzoek ontvangen, kan het nodig zijn dat wij de gegevens in ons bezit moeten inzien om te bepalen hoe wij moeten reageren.
 • Voor andere Bedrijfsdoeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere Bedrijfsdoeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Sites, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

3. ZAL UW INFORMATIE MET ANDEREN GEDEELD WORDEN?

In het kort: we delen alleen informatie met uw toestemming om te voldoen aan de wet, om uw rechten te beschermen of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

We kunnen op basis van de volgende rechtsgrondslag gegevens verwerken of delen:

 • Toestemming: we kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Legitieme belangen: we kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.
 • Uitvoering van een contract: wanneer we een contract met u hebben gesloten, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om de voorwaarden van ons contract na te komen.
 • Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie bekendmaken als wij wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in antwoord op overheidsinstanties om aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen te voldoen).
 • Vitale belangen:we kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of nemen van maatregelen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties waarin sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn.

Meer in het bijzonder kan het nodig zijn dat we in de volgende situaties uw gegevens verwerken of uw persoonsgegevens delen:

 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van de gehele of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf
 • Advertenties van derden. Wij kunnen gebruik maken van externe reclamebureaus om advertenties weer te geven wanneer u de Sites bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan onze Site(s) en andere websites gebruiken, vervat in webcookies en andere traceringstechnologieën, om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die u mogelijk interesseren.

4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN?

In het kort: we delen alleen informatie met uw toestemming om te voldoen aan de wet, om uw rechten te beschermen of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

We kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie op te vragen of op te slaan. U vindt in ons Cookiebeleid specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort: we bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Voor geen enkel doel in dit beleid hoeven wij uw persoonlijke gegevens langer dan twee jaar te bewaren.

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel wissen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in backup-archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en van verdere verwerking isoleren totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen streven we ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen. 

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Bedenk echter ook dat wij niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is het verzenden van persoonsgegevens van en naar onze Sites op eigen risico. U mag de diensten alleen binnen een beveiligde omgeving gebruiken.

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: we verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door gebruik te maken van de Sites, verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een minderjarige en dat u toestemming geeft voor het gebruik van de Sites door een minderjarige. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers van jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen wij de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om die gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Neem contact met ons op via sales@gatemasterlocks.com als u meent dat wij gegevens van kinderen van jonger dan 18 jaar hebben verzameld.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: in sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke informatie. U kunt uw account op elk moment herzien, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kan daarbij gaan om het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen, (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en (iv) indien van toepassing, om gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u gebruik maken van het onderstaande Contactformulier. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Wij wijzen u er echter op dat dit geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking ervan.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, hebt u bovendien het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U vindt hier de contactgegevens http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Cookies en soortgelijke technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u er meestal voor kiezen uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Sites. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Sites, gaat u naar

9. BEDIENING VAN VOLG MIJ NIET-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele apps hebben een Volg mij niet (“DNTâ€)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven en geen gegevens over uw online surfactiviteiten te laten volgen en verzamelen. Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of een ander mechanisme dat automatisch uw keuze doorgeeft om niet online gevolgd te worden. Als in de toekomst een standaard voor online volgen wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u in een herziene versie van dit Privacybeleid over die praktijk informeren.

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIA BEPAALDE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: ja, als u in Californië woont, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de Shine The Light-wet, geeft onze gebruikers die in Californië wonen het recht om eenmaal per jaar en kosteloos informatie op te vragen en te verkrijgen over de categorieën van persoonlijke gegevens (indien van toepassing) die wij aan derden hebben verstrekt voor directmarketing-doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke gegevens hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Bent u inwoner van Californië en u wilt een dergelijk verzoek indienen, dan moet u uw verzoek via de hieronder vermelde contactinformatie schriftelijk bij ons indienen.

Als u jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië en een geregistreerd account hebt bij de Sites, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u in het openbaar op de Sites plaatst. Om verwijdering van deze gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, samen met een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Sites. Houd er echter rekening mee dat de gegevens mogelijk niet of niet volledig uit onze systemen worden verwijderd.

11. WORDT DIT BELEID BIJGEWERKT?

In het kort: ja, we zullen dit beleid zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte datum en de bijgewerkte versie is van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van die wijzigingen te posten of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, kunt u ons een e-mail sturen op sales@gatemasterlocks.com of per post naar:

Gatemaster Ltd
Unit 5 Dickinson Place
Bognor Regis, West Sussex PO22 9QU Verenigd Koninkrijk

HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF WISSEN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land kunt u in bepaalde omstandigheden het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, om die informatie te wijzigen of om die informatie te wissen. Klik  hier om een aanvraagformulier in te dienen om persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.